PF 2023

Vážení rodiče, prarodiče, děti, účastníci kroužků, naši příznivci!

 
Dovolte mi Vám z celého srdce poděkovat za vynikající spolupráci v letošním roce a popřát klidné a pohodové svátky vánoční. Do Nového roku 2023 vstupte s elánem, nadšením a snahou řešit všechny životní události a situace s klidem a rozvahou.
 
S pozdravem 
Miloš Adamů
ředitel DDM ALFA