O nás

      Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny III je střediskem volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie. Pracuje s dětmi předškolními a školními, mládeží a svoje aktivity zaměřuje také na dospělé a seniory. Posláním a náplní DDM je uskutečňovat výchovné, vzdělávací a rekreační činnosti ve volném čase. Stěžejním cílem je pravidelná činnost v zájmových útvarech a kurzech, kterých je v nabídce každoročně více než 260. Druhým zaměřením jak pro účastníky kroužků, tak i širokou veřejnost, jsou akce v rozsahu 263 během školního roku. Poslední, ale stejně důležité, jsou tábory, pobytové a vícedenní akce od září do srpna. Ve školním roce 2021/2022 bylo do zájmových útvarů přihlášeno více než 2 200 účastníků, akcí se zúčastnilo bezmála 20 000 zájemců, pro MŠMT soutěžilo 8 900 dětí a mládeže. 

    V DDM ALFA pracují zkušení pedagogové. Interní zaměstnanci mají pedagogické vzdělání, procházejí dalším vzděláváním včetně rozšiřujících kurzů. Externích zaměstnanců pracuje v zařízení přes 110, splňují všechna kritéria pro práci s dětmi, mládeží a dospělými. Mají uzavřenou řádnou pracovní smlouvu, splňují lékařské požadavky včetně trestní bezúhonnosti. Účastní se pravidelných školení z bezpečnosti při práci, procházejí dalším zákonným pedagogickým vzděláváním, spolupodílejí se na plánech zájmových útvarů a pomáhají při různých akcích, výletech a táborech.

    Zřizovatelem DDM ALFA je město Pardubice a to od roku 1975. Právním subjektem byl DDM uznán od 1. ledna 1994. K 1. lednu 1995 došlo k přestěhování DDM do nových, zrekonstruovaných prostor bývalé mateřské školy. Přemístěním jsme získali více než dvojnásobně větší prostory a překrásnou zahradu, která je využívána pro pravidelnou, příležitostnou a spontánní činnost pro účastníky zájmových útvarů a širokou veřejnost. Na zahradě jsme vybudovali víceúčelové hřiště pro zájmovou činnost a sportovní aktivity. V části zahrady se nachází bylinková zahrádka s venkovním posezením, bludiště, hmatová stezka a výběh pro drobná zvířata. Od roku 2006 po odstěhování pedagogicko-psychologické poradny jsme získali další pavilon, do kterého dochází převážně předškolní děti na Klub Alfík, Klub maminek a výuku angličtiny pro předškolní děti. Pavilon je využíván také pro taneční kroužky a pro vícedenní pobytové akce.

    Od 1. ledna 2014 se DDM ALFA rozrostl o další DDM - DELTA v Pardubicích na Dukle, spolu s hvězdárnou barona Artura Krause. Sloučením vznikl velký Dům dětí a mládeže se dvěma středisky - hlavním pracovištěm ALFA v Polabinách a odloučeným pracovištěm DELTA na Dukle. Spojení nám umožnilo pokrýt co nejširší rozsah činností od nabídky pro nejširší veřejnost, až po úzce a specificky zaměřené zájmové útvary. Některé kroužky jsou zaměřeny na přípravu budoucího povolání a další zase směřují k profesionalizaci a systematické víceleté práci.  

   Od 1. ledna 2018 se DDM ALFA rozšířil o další pracoviště - Kulturní dům Hronovická, které je jeho dalším odloučeném pracovišti. KD bude sloužit i nadále k původním činnostem, nové aktivity budou směřovány směrem k dětem a mládeži z DDM ALFA a široké veřejnosti z řad dětí, mládeže a dospělých účastníků formou akcí, vystoupení a soutěží.  

Mgr. Miloš Adamů, MBA
ředitel DDM ALFA