Zahájení činnosti

Rozpisy zahajovacích schůzek zájmových útvarů budou k dispozici ke stažení během měsíce září 2022.