Informace

Vážení zákonní zástupci, děti a další zájemci,

vítáme Vás v administrátorském systému elektronického přihlašování do zájmových útvarů a kurzů. Věříme, že si vyberete dle Vašeho zájmu, potřeb a s nabídkou budete plně spokojeni. V případě dalších dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat. Na www.ddmalfa.cz jsou telefonní a e-mailové kontakty na zaměstnance DDM, kteří Vám velmi rádi pomůžou. Během přihlašování, který je nový, věnujte prosím zvýšenou pozornost výběru správného pracoviště!    

Po provedené nové registrace se dostanete k možnosti zápisu do kroužků a kurzů (registrace z loňského roku již nebudou platné). Při přihlašování Vám doporučujeme zaškrtnout zasílání informací. Díky tomu se dozvíte o všech změnách ve výuce, pořádaných výletech, akcích, táborech a dalším programu. Prosíme, vyplňujte všechny uvedené údaje včetně velmi důležitých kontaktů na Vás (e-mailových adres, telefonů) a povinného údaje, rodných čísel. Vaše údaje podléhají přísnému utajení, dle GDPR, zákona o ochraně osobních údajů a nebudou poskytnuty třetím osobám. 

Od 20. června 2022 (v odpoledních hodinách) otevíráme přihlašování. Všechny zájmové útvary a kurzy mají stanovenou časovou dotaci včetně ceny a určení, pro jakou věkovou skupinu jsou vhodné. U části kroužků je připravený rozvrh pro školní rok 2022/2023, další budeme průběžně upřesňovat. Někteří naši externí vedoucí jsou vysokoškolští studenti, vzhledem k jejich školnímu rozvrhu se termíny pravidelných schůzek upřesní během září. Doporučujeme neváhat s přihlašováním z důvodu omezených kapacit jednotlivých učeben. Od 1. září 2022 (denně, vyjma víkendů vždy od 8.00 do 16.30 hod.) bude zápis a přihlašování probíhat také v DDM, kde Vámi pomůžou interní zaměstnanci. Po registraci a výběru musí být přihláška schválena příslušným vedoucím oddělení. Poté administrátorský systém automaticky odesílá na Vámi uvedené e-mailové adresy připravenou přihlášku (spolu s pokyny pro provedení úhrady bankovním převodem), kterou je zapotřebí podepsat a přinést do DDM. Od 30. srpna 2022 začne platit sedmidenní lhůta pro vrácení přihlášek (jak již podaných, tak nově založených). Prosíme o jejich doručení na jedno z pracovišť DDM ALFA, jinak budou ze systému odstraněny a místa uvolněna pro další zájemce. Platbu za kroužky proveďte bankovním převodem nejpozději do 17. října 2022. Informační schůzky s rodiči a přihlášenými účastníky proběhnou v týdnu od 19. do 22. září 2022Od 26. září DDM zahajuje pravidelnou činnost. Přihlášení zájemci do 31. srpna 2022 obdrží e-mailem informace o termínech prvních schůzek.  

Pro školní rok 2022/2023 jsou kroužky a kurzy rozděleny v DDM ALFA do jednotlivých oddělení. Na hlavním pracovišti ALFA je oddělení estetiky (Pavla), oddělení moderního tance (Hana), oddělení hudby a sportu (Ondra), oddělení lidového tance a přírodovědy (Saša) a oddělení techniky a jazyků (Michal)Na odloučeném pracovišti DELTA je oddělení tance a sportů (Tomáš), oddělení vědy a techniky (Petr) a oddělení estetiky, hudby a jazyků (Irena). Na odloučeném pracovišti KD Hronovická nabízíme pro předškolní děti kroužek Pohádkové cvičení (Saša). Celková nabídka a rozsah zájmových útvarů a kurzů je velmi rozsáhlá, nabízíme pro Vás více než 250 kroužků pro více než 2 500 dětí, mládeže a dospělých (včetně seniorů). Nových je celá řada, určitě si každý dokáže vybrat. U všech kroužků a kurzů je k dispozici důležitý popis činnosti.

DDM ALFA se profiluje jako zařízení, které nabízí mimo všeobecných také odborně zaměřené obory, které budou účastníky zájmových útvarů připravovat na jejich profesní růst a budoucí povolání. Naše nabídka se člení do třech oblastí. První je všeobecná. Do ní patří kroužky takové, které poskytnout všeobecný rozhled a uspokojí nabídku nejširšímu spektru zájemců. Druhá se věnuje tanečním, hudebním, dramatickým souborům a sportovním klubům. Zde je zaměření pochopitelně směřováno do profesionálnější oblasti, ve které se účastníci můžou věnovat svému vybranému okruhu. Třetí oblast je odborná. Jedná se o informatiku, technické, jazykové a mediální zaměření. V těchto zájmových útvarech se zájemci můžou připravovat na své budoucí povolání nebo rozšiřovat okruh zájmu. DDM připravuje pro zájemce další, nejnáročnější oblasti. Jedná se o profilové kroužky se závěrečnou zkouškou a možností získání certifikátu. Účastníkům (jak dětem a mládeži, tak i dospělým) nabídne možnost lepší kvalifikace a její plnohodnotné uplatnění v dalším životě.

Ceny zájmových útvarů a kurzů jsou nastaveny tak, aby byly přístupné jak pro co nejširší okruh zájemců, tak i pro další zájemce, kteří požadují profesně a úzce zaměřené zájmové útvary. Vzhledem k současné energetické situaci a vyšším cenovým nákladům jsme ceny kroužků museli navýšit. Doufáme ale, že nastalou situaci pochopíte a zachováte nám přízeň. Výtah z Vnitřního řádu DDM, který je ke stažení na www stránkách, upravuje podmínky plateb.

Přejeme všem našim účastníkům spokojenost a naplnění jejich volného času v DDM ALFA během celého školního roku 2022/2023.