Soutěže vyhlašované DDM

Přiložené soubory:

Soutěže vyhlašované DDM

 

Přírodovědná poznávací soutěž

        Okresní kolo Přírodovědné poznávací soutěže, které se koná za finanční podpory MO V., se bude konat 31. 5. - 2. 6. 2022 v DDM ALFA Pardubice, na odloučeném pracovišti DELTA, Gorkého ul. 2658, Pardubice. Děti budou soutěžit podle školních ročníků od 3. do 9. třídy v poznávání živočichů a rostlin.

         Přihlášku (v příloze) prosím odešlete nejpozději do 9. 5. 2022 do DDM ALFA Pardubice, odloučené pracoviště DELTA, Gorkého 2658, 530 02 Pardubice, nebo na e-mail: sona.petridesova@ddmalfa.cz. Je možné se dohodnout i telefonicky na tel. č.: 605 268 303, v tomto případě pak prosíme o přinesení podepsané přihlášky v den konání soutěže.

        Přihlášené školy budou zveřejněné na našich webových stránkách http://www.ddmalfa.cz/delta/souteze/souteze-ddm. Soutěž začíná vždy v 9:00 hod. a končí nejpozději ve 13:00 hod. Čas pro žáky 3.-4. tříd přibližně půl hodiny, 5-6. tříd 40 minut, pro třídy 7. - 9. jedna hodina (rostliny v uč. č. 45 a živočichové v učebně č. 47). 

        Po zkušenostech z let minulých počítejte prosím s návratem do školy podle počtu přihlášených dětí a tříd raději s větším časovým prostorem. Navrhněte pro Vás vhodný den (31. 5., 1. nebo 2. 6. 2022) a čas (9:00 –
11:30), vždy po půl hodinách. Prvním zájemcům bude vybraný termín dodržen. Upozorňujeme, že jízdné na soutěž neproplácíme. Děkujeme za pochopení.  

         Připomínám, že za každou kategorii mohou soutěžit z jedné školy max. 3 žáci (vítězové školních kol nebo vybraní žáci). V případě nedodržení počtu může být vyloučen celý ročník ze soutěže.

         Těšíme se na všechny účastníky. Bude vyhodnoceno vždy prvních deset nejlepších z každé kategorie. Diplomy a odměny bude možné vyzvednout na základě předběžné dohody (výše uvedený e-mail, popř. tel. č.) na odloučeném pracovišti DELTA, Gorkého 2658, Pardubice nejpozději do 30. 6. 2022.

         Těšíme se na všechny účastníky. Protipandemická opatření budou nastavena podle aktuální situace.

Výsledky přírodovědné poznávací soutěže.

Ceny je možné si vyzvednout v odloučeném pracovišti DELTA v ICM v přízemí do 30. 9. 2022 po dohodě s paní Petridesovou.

Sportovní hry MŠ - semifinále 2022

Semifinále se uskuteční 18. května 2022 na sportovním hřišti ZŠ Benešovo náměstí Pardubice (v případě nepříznivého počasí v nafukovací sportovní hale v ulici V Ráji). Přihlášku prosím zašlete nejpozději do 20. května 2022 do DDM ALFA Pardubice, odloučené pracoviště DELTA, Gorkého 2658, 530 02 Pardubice, nebo na e-mail: sona.petridesova@ddmalfa.cz. Je možné se dohodnout i telefonicky na tel. č.: 605 268 303, v tomto případě pak prosíme o přinesení podepsané přihlášky v den konání soutěže.

Pro více informací se podívejte do příloh na základní informace.

 

Momentálně přijímáme pouze náhrádníky, máme již plný počet MŠ: 

MŠ Sluníčko, Gorkého, MŠ Mozaika, Závodu Míru

MŠ Benešovo nám.

MŠ Brožíkova

MŠ Kamínek, Ke Kamenci

MŠ Mladých

MŠ Doubek

MŠ Motýlek, J. Ressla

MŠ Rosice n. L.

MŠ Kamínek, Rumunská

Výsledky semifinále sportovních her MŠ.

Sportovní hry MŠ - krajské finále 2022

7. červen 2022

DDM ALFA jako organizátor nemůže proplácet účastníkům náklady na dopravu a zajišťuje pouze drobné občerstvení, které není náhradou za oběd, přibalte dětem na cestu svačinu. 

Výsledky finále sportovních her MŠ.

Přiložené soubory: