Informace k pololetním přihláškám

Přihlášky k pololetním kroužkům jsou platné, jen budou z technických důvodů odsouhlasovány až v září.

Tisk přihlášek v DDM je možný, ale až po uplynutí dovolených. 

 

Děkujeme za pochopení,

DDM ALFA