Začátek školního roku 2022/2023

Vážení rodiče, zákonní zástupci a účastníci zájmového vzdělávání,

dovolte mi, abych Vás všechny srdečně pozdravil začátkem školního roku 2022/2023 a popřál hodně štěstí, klidu a úspěchů. Doba sice není jednoduchá, jsem ale přesvědčený, že se s ní všichni vypořádáme, jak nejlépe dovedeme. Snažíme se neustále zlepšovat spolupráci s Vámi, vytvářet příjemné prostředí. Proto jsme se rozhodli otevřít část prostor DDM pro Vás rodiče, kteří čekáte na své děti. V Polabinách je to prostor v přízemí u papouška Olivera a na Dukle v přízemní hale. Doufáme jenom, že nám Covid opět zpřístupnění DDM nezkomplikuje. Na webu je nově k dispozici Virtuální prohlídka všech našich pracovišť a prostor, zvu Vás tímto k prohlídce.

Od června probíhá nábor do kroužků, kterých nabízíme 228 pro cca 2 500 zájemců na našich pracovištích v Polabinách a na Dukle. Nabídka je velmi široká, každý si vybere dle svého zájmu. Od všeobecných, přes sportovní, taneční, jazykové k odborným, technickým, vědeckým a kroužkům určených k přípravě na další studia a zaměstnání. 

V příloze Vám posílám přehled termínů všech zahajovacích schůzek a prvních hodin s Vámi rodiči, kde je účast nezbytná pro všechny přihlášené! Přehled je k dispozici také na webových stránkách DDM ALFA. Zahajovací schůzka může proběhnout i v jiný den, než na které je Vaše dítě přihlášeno, některé kroužky jsou sloučené pro jejich podobnost. 

(dokument má dva listy - ALFA, DELTA) https://docs.google.com/spreadsheets/d/18hq_a_3k_JHL7TBP_PpG09iwvOwJ3MVIEFwL7vtJcP4/edit?usp=sharing

Letošní přihlašování bylo díky přechodu na jiný systém obtížnější, ale všichni jste registraci zvládli. Nově na našem webu vidíte, kde je ještě volno a kam se můžete přihlásit. Většina Vašich oblíbených vedoucích v DDM zůstala, doplněna o další zkušené lektory. Součástí webu je také nabídka programů KD Hronovická, která je součástí DDM ALFA. Na představení jste srdečně zváni. 

 

Děkuji Vám za dosavadní spolupráci a těším se na další

Miloš Adamů

ředitel DDM ALFA